Er I klar til det nye tilsyn? Få styr på de mest basale ting, inden socialtilsynet besøger jer.

I januar 2014 trådte det nye socialtilsyn i kraft. Det har givet anledning til mange tanker og sikkert også bekymringer rundt omkring på landets institutioner og opholdssteder. Hvad betyder det for jer? Hvad bliver I målt på?

Der er i alt syv temaer, som det ny socialtilsyn kigger nærmere på. I kan se en uddybende rapport om hvert enkelt tema på Socialstyrelsens hjemmeside. Vi har kogt budskaberne ind til en bouillonterning, så her får I en guide til de vigtigste punkter, som I skal have styr på.

 

1. Skole og arbejde

 • Alle børn og unge på opholdssteder skal gå i skole eller arbejde.
 • Opstil konkrete mål sammen med barnet eller den unge om skole og arbejde.
 • Dokumentér, hvor ofte barnet eller den unge er i skole eller på arbejde. Hvis det er sløjt, skal I have en plan for at gøre det bedre.
 • Brug for eksempel et digitalt registreringssystem til at holde styr på barnets eller den unges fremmøde i skole og arbejde.

 

2. Styrk selvstændighed og relationer

 • Vis, at I arbejder med konkrete målsætninger for barnets eller den unges udvikling mod at blive mere selvstændig og tage hul på nye relationer.
 • Tag udgangspunkt i handleplanen, hvor sagsbehandleren har beskrevet jeres arbejdsopgaver.
 • Arbejd med at barnet eller den unge har kontakt til og samvær med sit netværk.
 • Brug lokalmiljøet til at skabe nye relationer for barnet eller den unge. Fritidsaktiviteter skaber nye relationer.

 

3. Målgruppe, metoder og resultater

 • Hav jeres værdigrundlag, beskrivelse af jeres målgruppe og pædagogiske metoder opdateret. Altid.
 • Virker det I gør? Så vis det gennem resultatdokumentation.
 • Har I brugt magtanvendelse, skal I indsende skemaet seneste dagen efter.
 • I skal have en plan for, hvordan I håndterer magtanvendelse og hvordan i undgår at lave magtanvendelser fremover.
 • Vis, hvordan I giver de unge mulighed for at blive hørt. Ungemøder, ugesamtaler, husmøder.

 

4. Ledelse

 • Find jeres statistik for sygefravær frem.
 • Find de kursusbeviser, der viser, at du er klædt på til at være leder. Husk, at vise dem frem.
 • Lav en liste over jeres aktive bestyrelse. Gerne med navn, billede og stilling. Hav også et referat fra sidste bestyrelsesmøde parat. Det viser, at I har en aktiv bestyrelse.

 

5. Kompetencer

 • Vis jeres liste over medarbejdernes uddannelse og kompetencer.
 • Vis jeres uddannelsesplan for de kommende år.

 

6. Økonomi

 • Økonomien skal være i orden.
 • Er der underskud, så hav en realistisk plan for, hvordan I vil opnå balance.
 • Sæt kroner og ører på fremtidige investeringer såsom uddannelse af personale og større ændringer.

 

7. Fysiske rammer

 • Jeres sted er barnets eller den unges hjem. Sørg for værelsernes indretning svarer til barnets eller den unges alder og giver mulighed for privatliv.
 • Sørg for, at jeres rammer matcher jeres målgruppe og det antal beboere, I er godkendt til. Hvis ikke, vil tilsynet bemærke det.
Print Friendly