Viden til praksis er en faglig blog omkring det sociale område og med særligt fokus på anbragte børn, unge og voksne.
Bag bloggen står Henrik Ernst og Martin Lyngby Hansen.

Videntilpraksis_Henrik_Martin_2

Henrik Ernst

Grundlægger af Døgndata tilbage i 2002.

Henrik er uddannet socialpædagog og har gennem 15 år været forstander på Familieinstitutionen Bethesda, Kong Chr. IX’s Børnehjem og Døgncentret i Århus.

Henrik har en passion for skriftlighed og dokumentation på det sociale område – og ikke mindst at det skal være hjælpsomt og fungere for medarbejderne i hverdagen.

Henrik har qua sin tid som forstander og i Døgndata et kæmpe netværk på institutioner, opholdssteder og i kommuner.

Martin Lyngby Hansen

Martin er uddannet pædagog og har siden 2001 arbejdet på Familieinstitutionen Bethesda, været pædagogisk leder på Dagtilbudsområdet og teamleder hos Pressalit A/S. Martin er ved at færdiggøre sin Diplom i ledelse.

Martin brænder for at skabe fokus på betydningen af relationer og arbejdet med processer, såvel på det pædagogfaglige som det ledelsesmæssige område.

Martins spidskompetence er at spejle institutionernes nuværende praksis ind i en ny kontekst.

Henrik og Martin arbejder begge for DøgnData, som udvikler disse it-programmer til døgninstitutioner, opholdssteder, dagbehandlingstilbud, plejefamilier og kommunens familieplejeorganisation.
Læs mere om programmerne her.
Dagbogsprogrammet gør det muligt for døgninstitutioner, opholdssteder og dagbehandlingstilbud at håndtere alt skriftligt arbejde, kommunikation og dokumentation vedrørende anbragte børn, unge og voksne – helt enkelt.

Med Dagbogsprogrammet kan institutionen:
– Sørge for dokumentation og effektmåling på en enkel og overskuelig måde, som skaber sammenhæng i hverdagen.
– Nemt opsamle og dele viden.
– Sikre medicinhåndtering.
– Efterleve tilsynskrav om at dokumentere pædagogisk praksis.
– Spare tid foran computeren og få mere tid til børnene/de unge/personaleledelse.
– Skabe sammenhæng mellem kommunens handleplan og målsætningerne for børn og voksne med særlige behov ved hjælp af Udviklingsprofilen, som er skabt i samarbejde med VIA University College i Aarhus.

Dagbogsprogrammet er et webbaseret program, der kan tilgås via internettet fra alle computere og samtidig overholder bestemmelserne i Persondataloven og dertilhørende bekendtgørelser.

Se mere på www.dagbogsprogrammet.dk

SOFUS samler plejefamiliens behov for skriftlighed, dokumentation, systematik og kommunikation.

I SOFUS kan plejefamilien:
– Skrive dagbog vedrørende barnets dagligdag, udvikling, forældrekontakt m.m.
– Løbende holde styr på samværsaftaler og dokumentere, hvordan samværet er forløbet.
– Gemme dokumenter og andre filer på en sikker måde.
– Holde styr på alle barnets netværkspersoner og professionelle aktører.
– Arbejde med konkrete mål for barnets udvikling, som evalueres og scores løbende.
– Dokumentere, hvordan barnet udvikler sig og hvad der er gjort for at understøtte udviklingen.
– Skrive statusrapporter i kommunens skabeloner f.eks. ICS

SOFUS er en webapplikation, som kan tilgås fra alle computere. Programmet overholder alle data lovkrav til opbevaring og udveksling af personfølsomme data.

Se mere på www.sofus.dk

SOFUS Match er målrettet kommunens familieplejeorganisation og skabt til at håndtere alt vedrørende plejefamilier og børn.

SOFUS MATCH giver systematik i arbejdet med at matche plejefamilier og børn. Medarbejderne får overblik over familierne, godkendelser, kurser, ønsker og meget mere. Og skaber sammenhæng mellem familiens ressourcer og barnets behov.

Med SOFUS Match kan Familieplejens medarbejdere:
– Få overblik over alle jeres anbringelser i døgn, aflastning, netværk – både på konsulentniveau og i hele organisationen.
– Håndtere hele godkendelsesprocessen vedrørende konkrete godkendelser.
– Matche barn og plejefamilie.
– Oprette og administrere kurser og temadage for plejefamilierne via online tilmelding.
– Overtage sagen fra en kollega ved sygdom/ferie og være helt opdateret på, hvad der er sket.

SOFUS MATCH kan anvendes selvstændigt eller sammen med SOFUS, der giver plejefamilierne mulighed for at håndtere alt deres skriftlige arbejde i form af daglige notater, statusrapporter, samvær, målsætninger m.m.

Se mere på www.sofus.dk