Blog for alle med interesse for sociale og pædagogfaglige emner

Blog for alle med interesse for sociale og pædagogfaglige emner/
25 april, 2017

Den beskæftigelsesrettede diskurs og socialpædagogens opgave heri

By | 25. april 2017|0 kommentarer

Kim Dam Ernst Cand.Pæd. i pædagogisk psykologi Introduktion: Da jeg i tidernes morgen sad på syvende række i Aulaen på pædagogseminariet i Aarhus, fik jeg den forståelse, at det pædagogiske virkefelt var forankret under servelovens lovhjemmel. Men i januar 2014 blev min verden forandret via kontanthjælpsreformens indtog. På daværende tidspunkt var jeg ansat i Skanderborg kommune, hvor jeg bl.a. varetog bostøtteopgaver jf. SEL § 85. Med kontanthjælpsreformens indtog var særlige udsatte, kontanthjælps – og uddannelseshjælpsmodtager nu berettiget til en indsats, som skulle sikre dem en tættere fastholdelse til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemerne. Indsatsen var forankret under kapitel 9 b. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (LAB-loven). Et fint ræsonnement, som jeg i forvejen arbejdede ud fra, via servicelovens bestemmelser. I 2014 blev socialpsykiatrien i Skanderborg kommune underlagt en større omstrukturering, hvilket betød at jeg flyttede afdeling. Socialpsykiatrien blev ”splittet op” og borgerne blev fordelt mellem forvaltningerne, Beskæftigelse & sundhed og Ældre & Handicap. Jeg blev placeret på kompetencecenter Skanderborg som forvaltningsmæssigt høre under Beskæftigelse & Sundhed. Målgruppen var borgere på henholdsvis uddannelses – og kontanthjælp, løntilskud og fleksjobber. Nogle var visiteret til indsatser jf. Serviceloven, andre, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det var én stor ”smelting deal”. Vi gjorde os mange overvejelser over, hvilke betydninger og betingelser denne lovgivning havde for indsatsen og de pågældende borgere og herunder, hvordan vi som socialpædagoger skulle intervenere i praksis.

1 juli, 2016

Sådan bliver du klogere på barnets adfærd

By | 1. juli 2016|1 kommentar

Nogen børn kan opleves som udad reagerende, konfliktsøgende, voldsomt temperament, aggressive og svingende i deres humør og adfærd. Det kræver tålmodighed fra personalet omkring dem og det kræver at man er i stand til at se bag barnets handlinger. Det er de færreste børn, der reagerer med vold og udfarende adfærd for sjov.

16 februar, 2016

Hvordan kan vi vælge IKKE at lave en tidlig indsats?

By | 16. februar 2016|0 kommentarer

Jeg har lige siddet og kigget en rapport med nøgletal for udsatte børn igennem. Og der er simpelthen en ting der undrer mig. Udgifterne til udsatte børn har været meget stabile fra 2011-2014. Det der undrer mig er, at udviklingen i fordelingen af forebyggende foranstaltninger for 0-6 årige er faldende og tilsvarende er det stigende for de 13-17 årige. Det er formodentlig ikke raketvidenskab, at en tidlig indsats har større indvirkning på barnets udviklingsmuligheder, end at vi først sætter ind når problemerne har vokset sig for store. Så hvorfor sætter vi ikke bare ind så tidligt som muligt? Det tror jeg der er flere årsager til.

4 december, 2015

Det er DIG det handler om. Et indlæg om medindragelse.

By | 4. december 2015|8 Comments

Vi har spurgt Morten Strange, socialpædagog fra Randers kommune om hans syn på og arbejdet med medinddragelse af de unge i hans arbejde. Det er der kommet dette fantastiske indlæg

28 september, 2015

Når effektmåling er mere end afkrydsning

By | 28. september 2015|0 kommentarer

Effektmåling af den pædagogiske indsats er blevet en fast del af hverdagen på rigtig mange socialpædagogiske steder. For det første, er det en del af tilsynets indikatorer som fx opholdssteder bliver målt på og for det andet er flere og flere steder optaget af om den pædagogiske praksis har en positiv effekt. Jeg har altid haft en hvis modstand mod at måle børns udvikling på baggrund af et afkrydsningsskema. Mest af alt fordi det indikerer, at alle børn er ens og udvikler sig på samme måde.

29 juni, 2015

Dokumentation – for hvis skyld?

By | 29. juni 2015|0 kommentarer

Dokumenter for barnets/borgerens skyld – ikke for at retfærdiggøre din egen indsats.

8 juni, 2015

25 råd og redskaber til arbejdet med ADHD

By | 8. juni 2015|1 kommentar

Jeg har ofte hørt sammenligninger mellem ADHD og omsorgssvigt. At barnet/den voksne udviser samme adfærd og har brug for de samme redskaber til at udvikle sig. Det vil jeg afholde mig fra at have en mening om.

21 maj, 2015

Sådan skaber I reel brugerinddragelse

By | 21. maj 2015|0 kommentarer

Brugerinddragelse skaber bedre resultater og større tilfredshed. Men det kan være svært at skabe reel brugerinddragelse i en travl hverdag. Vi har samlet 5 håndgribelige råd til bedre brugerinddragelse.

19 maj, 2015

Sådan undgår du at ligge søvnløs – inden det nye socialtilsyn besøger dig

By | 19. maj 2015|0 kommentarer

Er I klar til det nye tilsyn? Få styr på de mest basale ting, inden socialtilsynet besøger jer.

18 maj, 2015

Fra best practice til next practice

By | 18. maj 2015|7 Comments

Det er ikke givet, at best practice altid er vejen til succes. For at få succes er man nødt til at skabe sin egen fortælling og opbygge sine egne, troværdige relationer.